fbpx

Nhà Thép tiền chế

Nhà Thép tiền chế: Là loại nhà được xây dựng với khung trụ bằng thép và lắp đặt theo một bản vẽ kiến trúc kỹ thuật. Một sản phẩm nhà thép tiền chế hoàn chỉnh được thực hiện qua 3 giai đoạn:

Thiết kế

Gia công cấu kiện

Lắp ghép hoàn thành tại công trình.

Liên hệ
0924 349 349
Hỗ trợ khách hàng